ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
» อ่านคำถวายพระพรชัยมงคลทั้งหมด คลิกที่นี่ «

  • ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะโพสต์โดย : ร.ต.อุทัย บุญถนอม และครอบครัว | วันที่ 15 ม.ค. 58
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโพสต์โดย : นางสุภณาฎ ธนาวรรัตน์ | วันที่ 15 ม.ค. 58
  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญโพสต์โดย : นายราเชษ กองสุข | วันที่ 14 ม.ค. 58
  • ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะโพสต์โดย : ร.ต.อุทัย บุญถนอม และครอบครัว | วันที่ 14 ม.ค. 58
  • ทรงพระเจริญโพสต์โดย : นารีรัตน์ ประสงค์ | วันที่ 14 ม.ค. 58